Hvorfor NIF krever godkjent medlemsregister i 2016

Digitaliseringen av idrettsnorge har pågått lenge, og det endelige kravet fra NIF har blitt fastsatt:

Alle idrettslag i Norge skal ta i bruk et godkjent digitalt medlemsregister i løpet av 2016.

Modningsprosessen av den digitale strukturen i idrettsnorge har resultert i at det har oppstått flere forskjellige verktøy, slik at det nå er et marked for klubbene å velge i fra, men det begrenses av at de må være godkjent av NIF.

Det er flere godkjente løsninger for medlemsregister. Felles for alle er at de er knyttet opp mot NIF sin sentrale database. Som vist i modellen er NIF sin løsning at medlemmet bruker Min Idrett og administrasjonen KlubbAdmin. Med WebOrg bruker både medlemmet og administrasjonen den samme løsningen, som igjen oppdaterer NIF sin sentrale database.

Dette er bakgrunnen for at medlemsregister må være godkjent av NIF:

Klubber rapporterer medlemmene sine til NIF og NIF rapporterer videre til Kirke og Kulturdepartementet. For å sikre at tallene er korrekte skal medlemmene lagres sentralt i NIF sin database, samt at kontingentbetaling er sporbar.

Med et godkjent medlemsregister sikrer du deg dette, og online betaling sørger for at betalingen kan spores.

Ved at alle klubber bruker godkjente registre vil det bli et godt datagrunnlag som vil føre til både kjente og hittil ukjente smarte løsninger som gjør drifting av idrettslag enklere, og reduserer arbeidsmengden for medlemsansvarlige.

Websider, medlemsregister, betalingsløsning m.m.

Vi i WebOrg mener at god medlemsadministrasjon og et godt datagrunnlag er viktig, og vi ønsker å være i front for utvikling av smarte løsninger for administrasjon av idrettslag.

Et viktig punkt for oss er å inkludere medlemmene selv.

Vår løsning gjør at medlemmene selv kan ta ansvar for innmelding, betalinger og oppdatering av informasjon. Tanken er å lette arbeidet for administrasjonen, men å fortsatt la de vedlikeholde medlemmenes informasjon på deres vegne.

Klikk her for å ta kontakt med oss, så viser vi deg hvordan WebOrg kan lette arbeidet for både administrasjonen og medlemmet i klubben din.

Vi er sosiale
Kontaktdetaljer

Drammensveien 288
1327 Lysaker

Noe du lurer på?
Fields marked with an * are required